Onze klassen – Ons team

Julesklas
Nijntjesklas
Muizenklas
Kikkerklas
1ste leerjaar

2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Stéphanie Denoulet / Kleuterturnen
Sophie Vandeplassche / Leerkracht Lichamelijke Opvoeding
Tine Silverans / Vakleerkracht Godsdienst
Carmen Maertens / kinderverzorgster
Directeur: Kim Deplancke
Nancy Van Fleteren / Zorgcoördinator kleuter – Beleid
Mieke Ameye / Zorgcoördinator lager
Amber Vanryckeghem / Ondersteuning anderstalige nieuwkomers
Barbara Delbeke / Secretariaat