Zorg op school

Nancy Van Fleteren / Zorg kleuter

Wij zetten in op voortdurende zorg voor elk kind.

Mieke Ameye / Zorg lager

Ik ben juf Mieke, zorgcoördinator van het lager.

Op school noemen ze mij ‘de zorgjuf’.

Met directeur Kim, alle juffen en veel mensen van buiten de school denk en werk ik samen.

Samen met hen zoek ik naar mogelijkheden om het voor alle kindjes op onze school aangenaam en haalbaar te maken: Alles is mogelijk!

Ik hou er van om met de kinderen te rekenen, lezen, het Nederlands aan te leren, spellen,…

Graag maak ik ook werk van nieuwe actiepunten voor de school: nieuwe leestoetsen, onze rekenjungle, … En ik ben ook Rots-en Watertrainer.

Ik hou enorm van mijn werk!

Amber Vanryckeghem / Ondersteuning anderstalige nieuwkomers

Ik ben juf Amber. Ik ben een zorgzame juf en vind het belangrijk dat iedereen zich goed voelt.

Op onze school werk ik samen met de anderstaligen. 
Bij mij verdiepen we ons verder in de Nederlandse taal. We doen dit aan de hand van spelletjes, leuke opdrachten… 

Mijn favoriete hobby’s zijn: lezen en het luisteren naar podcasts.