Zorg op school

Nancy Van Fleteren / Zorg kleuter

Wij zetten in op voortdurende zorg voor elk kind.

Mieke Ameye / Zorg lager

Ik ben juf Mieke, zorgcoördinator van het lager.

Op school noemen ze mij ‘de zorgjuf’.

Met directeur Kim, alle juffen en veel mensen van buiten de school denk en werk ik samen.

Samen met hen zoek ik naar mogelijkheden om het voor alle kindjes op onze school aangenaam en haalbaar te maken: Alles is mogelijk!

Ik hou er van om met de kinderen te rekenen, lezen, het Nederlands aan te leren, spellen,…

Graag maak ik ook werk van nieuwe actiepunten voor de school: nieuwe leestoetsen, onze rekenjungle, … En ik ben ook Rots-en Watertrainer.

Ik hou enorm van mijn werk!

Amber Vanryckeghem / Ondersteuning anderstalige nieuwkomers