Verkeer

We brengen onze leerlingen de nodige vaardigheden aan zodat ze op een zelfstandige manier in het verkeer kunnen 

circuleren.

Hoe je je moet gedragen in het verkeer als voetganger of als fietser wordt stapsgewijze over de verschillende

leerjaren heen aangebracht.

Door verschillende initiatieven behaalden we het label ‘verkeersactieve school’. 

Enkele initiatieven:

*Strapdag

*Woensdag=SAM-dag

*Groot voetgangersexamen: klas 4

*Grote verkeerstoets: klas 5

*Fietsexamen: Klas 6

*Helm op: Fluo top!

Strapdag