Verkeer

Op onze school wordt er veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid.

We hebben 3 acties per jaar waar we met de hele school aan meedoen:
– ‘Strapdag’ en ‘de week van de mobiliteit’ waarbij we zoveel mogelijk naar school stappen of trappen.
– ‘Helm op fluo top’, tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie, waar we ons in de donkerste maanden van het jaar extra zichtbaar maken in het verkeer.
– ‘Sam de verkeersslang’ waarbij we streven naar milieuvriendelijk en duurzaam verkeer.

Daarnaast zijn er heel wat lessen en activiteiten in elke klas:
– De kleuters leren in samenwerking met de stad Waregem fietsen zonder steunwielen.
– In de lagere school werken we rond ‘veilig gedrag in het verkeer’ in samenwerking met ‘Vlaamse stichting verkeerskunde’ d.m.v. voetgangers- en fietsbrevetten en verkeerstoetsen.
– Er zijn jaarlijks ook fietscontroles en de kinderen worden bewust gemaakt van de dode hoek bij grote voertuigen.