Opvang

Opvang Domino

Onze school heeft een eigen voor – en naschoolse opvang.

Hiervoor wordt samen gewerkt met vzw Kindercentrum Waregem.

Katrien en Febe zijn de twee vaste begeleidsters van de opvang. Zij knutselen en spelen en hebben aandacht voor elk kind.

De opvang is open vanaf 7u ’s morgens. De naschoolse opvang loopt tot 18u15 ’s avonds.

Op woensdag kan een warme maaltijd verkregen worden. Na schooltijd brengen de kinderen een eigen drankje en vieruurtje mee.

De opvang is ook open op lesvrije dagen (pedagogische en facultatieve dagen).

Meer info over prijzen, inschrijving en reglement via de website van Kindercentrum Waregem.