Kinderparlement

Ook de mening van onze kinderen is belangrijk…  

Leve het kinderparlement!

We vinden het belangrijk om op regelmatige tijdstippen te overleggen. We organiseren vergaderingen en gesprekken 

met de leerkrachten en met de ouders omdat we samen school willen maken. Maar hierbij is ook de stem van onze 

kinderen belangrijk. Daarom organiseren we een kinderparlement. Het is een vergadering waar kinderen hun eigen 

stem en die van hun klasgenootjes mogen laten horen!