Extra-Muros activiteiten

Met extra-muros activiteiten bedoelen we activiteiten van één of méér schooldagen die plaatsvinden buiten de schoolmuren en georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. De activiteiten die volledig buiten de schooluren vallen, horen hier niet onder.

Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Indien de ouders de toestemming weigeren, dienen zij dit vooraf aan de school te vermelden. Leerlingen die niet deelnemen, dienen op school aanwezig te zijn.

Onze ééndaagse extra muros activiteiten:
– Iedere leeftijdsgroep gaat ieder schooljaar één keer op schoolreis. Deze dienst vooral om de sociale vaardigheden en de relaties met elkaar te oefenen. 
– Er worden per leeftijdsgroep ook leeruitstappen georganiseerd. 
– Er worden ook projecten gepland waarbij activiteiten buiten de schoolmuren worden aangeboden: sportdagen, fietsproeven, culturele activiteiten, enz..

Onze meerdaagse extra-muros activiteiten:
– Van het 1ste tot het 4de leerjaar gaan de leerlingen op sportklas.
– Het 5de en 6de leerjaar gaan op bosklas of zeeklas.