Bewegingsgezinde school

De leerkrachten bewegingsopvoeding, juf Stéphanie en juf Sophie, zorgen ervoor dat er op onze school voldoende 

aandacht uitgaat naar sport en spel.  Dit vanuit de visie : ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’.

Daarom willen we ook een bewegingsgezinde school zijn. Zij waken hiervoor over het turnmateriaal en de 

bewegingstoestellen op de speelplaats. Zij organiseren ook jaarlijks een sportdag op school.

Juf Sophie stimuleert ook de kinderen om deel te nemen aan verschillende sportactiviteiten buiten de 

schoolmuren. Op vooraf bepaalde data worden er vrijblijvend sportactiviteiten voorzien : veldloop, estafetteloop, 

handbal, minivoetbal, netbal, schaatsen, zwemmarathon. 

Juf Sophie begeleidt de leerlingen van het lager in het zwembad. De kleuters uit de derde kleuterklas gaan in het 

derde trimester zwemmen met de klastitularis.