ICT in de klas

Vanaf de allerjongsten tot onze leerlingen van het 6ste leerjaar, worden zijn vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van  ICT …

Van computer, iPad tot touchscreentoestellen….